Playing a video (Stop)
Powered by Haskell (GHC 7.10.2 )
Ģeometrijas pamatjēdzieni dzīvē1