Playing a video (Stop)
Powered by Haskell (GHC 8.8.4 )
stopniowanie przymiotników kl. 6