Playing a video (Stop)
Powered by Haskell (GHC 7.10.2 )
Vlnobití IV. - nápady, náměty