Public Canvases

ב/1 ברכות פרס חינוך
ד2 ברכות  פרס חינוך
ד/4 ברכות פרס חינוך
ו/2 ברכות פרס חינוך
ה1 ברכות פרס חינוך
ג/3 ברכות פרס חינוך
ג2 ברכות פרס חינוך
א1 ברכות פרס חינוך
ו1 ברכות פרס חינוך
ד1 ברכות פרס חינוך
ד3 ברכות פרס חינוך
ב/2 ברכות פרס חינוך
א2 ברכות לפרס חינוך
ה/2 ברכות פרס חינוך
ג/4 ברכות פרס חינוך
מקבלים תעודה ראשונה א1
אני מברך את המשפחה שלי
ברכות לקראת קבלת התעודה ב2
ברכות לקראת קבלת התעודה ג1
ברכות לקראת סיום מחצית  ג2
אני מברך את המשפחה שלי ג3
מקבלים תעודה ראשונה א2
ברכות לקראת סיום מחצית ד1
ברכות לקראת סיום מחצית ד2
כללים לגלישה נבונה ה2
ברכות לקראת קבלת התעודה  ד3
ברכות לקראת סיום מחצית  ג4
ברכות למחנכת היקרה אריאלה
 מברכים את  הדס
כותבים ברכות
אירית שלנו יקרה
מחנכת שלנו יקרה
יום המעשים הטובים אמירים
יום המעשים הטובים
כיתה ג1 זהירות בדרכים
כיתה ה/1 בטיחות בדרכים
כיתה ב/1 זהירות בדרכים
כיתה ג/2 בטיחות בדרכים
כיתה ו/1 בטיחות בדרכים
כיתה ב2 גילי זהירות בדרכים
כיתת אמירים
כיתה ג1
כיתה ג1

Sep 10 2014

כיתה ג'
כיתה ג'

Sep 3 2014

אבל הכי הכי הרבה , אני אוהב.....
שעור עת הדעת-עליזה
כיתת אמירים -עליזה אלבז
ברכה לגלית ולינה
ברכות למחנכת אהובה
תכנות/ אלגוריתם/ תרשים זרימה
ג/1 ברכות פרס חינוך
א3 ברכות לפרס חינוך
סיכום מחצית ו2
לקראת מחצית חדשה ה2