Public Canvases

משוב למשימת יצירת טופס
ما هو شعورك في هذه اللحظة؟
ما هو فيروس الكورونا؟
משוב למשימה ליצירת FORM
ما هو لونك المفضل؟
ما هو شعورك اليوم؟
למידת חקר בנושא גוף האדם
اللوح المشترك
הוראה ולמידה בסביבה מתוקשבת
  20.4.2017-مردود ذاتي وتقييم
למידה שיתופית-כלים דיגיטאלים
تقييم ومردود ذاتي
משוב על המשימה-פרארפואי 2017
التعلم التعاوني
למידה שיתופית 13.3.2016
test123
test123

Feb 28 2016

العاب تعليمية
לוח שיתופי ב- LINOIT
משוב ליום
משוב ליום

May 10 2015

مهمة عن دورة المياه في الطبيعة
למידה שיתופית-עארה ב
שימוש בלוח השיתופי
ציפיות מההשתלמות בית ספר אלפארוק
משוב על ההתשלמות
משוב להשתלמות יסודי אבן סינא מכר
משוב למפגש הוירטואלי 5.5.2014
משוב למפגש הוירטואלי 4.4.2014
 30.3.2014 משוב למפגש הוירטאלי
נסיון לשימוש בלוח משותף
סכום השתלמות בתקשוב
למידה שיתופית
test
test

Feb 18 2014

השתלמות חטב ערערה
למידה משמעותית
التعلم المشترك
teath
test1
למידה שיתופית בנושא כוכבים
משוב