Public Canvases

מיזם חטיבה צעירה
שיח בכל ושיח ברשת
מוגנות בוואצאפ
עונת הסתיו
עונת הסתיו

Oct 13 2020

אנימציה - סבין
אנימציה-חן
אנימציה-חן

Mar 30 2020

אנימציה -ימית
? מה הבעיה - ימית
יש לי שאלה, אורה מורג
סוף שיתוף במחשבה תחילה  - סבין
מה הבעיה אוריה
סוף שיתוף במחשבה תחילה - אוריה
שלומית - סוף שיתוף במחשבה תחילה
כרמל
כרמל

Feb 15 2020

פתרון לבעיה - דניאל
חן - מה הבעיה
גלישה בטוחה ברשת הבעיה והפתרון
שיר תשרי
שיר תשרי

Sep 23 2019

מי המציא את הרובוט ומהו רובוט
גלישה בטוחה ברשת - סופי
נתתי לה חיי כוורת אוריה
נתתי לה חיי כוורת שלומית
מה שם הקבוצה שלי
אי שם - מנור - דניאל
נורית הירש אוריה
נורית הירש שלומית
נורית הירש לבונה
שיר החודש אי שם אילנית אוריה
יש לי חלום
יש לי חלום

Jun 11 2018

הימנון המדינה - התקווה
אני רוצה לדעת על האנרגיה הסולרית
דניאל תחפושות
פורים שלומית
?מה הוא עושה
סרטון תדמית