Public Canvases

פיתוח פעילות עם תלמידים.
פיתוח פעילות עם תלמידים
כללים לגלישה בטוחה ג2
כללים לגלישה בטוחה
לוח שיתופי
לוח שיתופי

Dec 17 2017

מתחילים סיפור-מחוז מרכז
מתחילים סיפור-מחוז ת"א
 פדגוגיה חנ"ג תיאום ציפיות
סופרים אהובים
?מה יהיה בגאולה
ספרים אהובים - מחוז דרום
נעים להכיר- קורס במאים
תשר
תשר

Mar 5 2017

כללים לגלישה בטוחה ג1
כללים לגלישה בטוחה ו2
כללים לגלישה בטוחה ד2
 כללים לגלישה בטוחה ד3
כללים לגלישה בטוחה ה1
כללים לגלישה בטוחה ו1
כללים לגלישה בטוחה ה2
כתבו שאלה למחוון (7)
כתבו שאלה למחוון (6)
כתבו שאלה למחוון (5)
כתבו שאלה למחוון (4)
כתבו שאלה למחוון (3)
כתבו שאלה למחוון (2)
?מדוע המחוון חשוב (7)
?מדוע המחוון חשוב (6)
?מדוע המחוון חשוב (5)
?מדוע המחוון חשוב (4)
?מדוע המחוון חשוב (3)
?מדוע המחוון חשוב (2)
כתבו שאלה למחוון
?מדוע המחוון חשוב
?למה צריך לשים לב כשרואים פרסומת
צרכנות ואני
?מה יהיה כשיבוא משיח
טריילר
טריילר

Jul 30 2016

גלישה בטוחה
גלישה בטוחה

Jul 25 2016

ספרים אהובים
נעים להכיר