Public Canvases

Bitwa Warszawska
Bitwa Warszawska

1 days ago

prehistoria
prehistoria

1 days ago

Katyń- Pro memoria
Katyń- Pro memoria

1 days ago

Komuna Paryska
Komuna Paryska

2 days ago

Społeczństwo bez państwa
Kultura Polski średniowiecznej
Praca w Polsce i za granicą
Korzenie totalitaryzmu
Kazimierz Jagiellończyk i wojna
Podróżowanie po Europie
Wielka wojna z zakonem
Andegawenowie i Jagiellonowie
Materiał dla Bożeny
Materiał dla Bożeny

1 weeks ago

Powtórzenie Polska pierwszych
 Polskie szkoły wyższe
Wielkie rewolucje
Wielkie rewolucje

2 weeks ago

Unia Europejska Dzień Europy
Jagiellonowie
Jagiellonowie

2 weeks ago

Polska za Kazimierza Wielkiego
System edukacji w Polsce
Odbudowa Królestwa Polskiego
Szlachta i magnateria
Szlachta i magnateria

3 weeks ago

Polska dzielnicowa
Polska dzielnicowa

3 weeks ago

Z królem lub przeciwko niemu
Majowe święta
Majowe święta

4 weeks ago

Piłsudski i niepodległa
Konstytucja 3 maja
bitwa pod grunwaldem
Bolesław Śmiały konflikt
Rewolucje społeczne
Rzeczpospolita- królestwo
Rejtan. upadek Polski
Kultura średniowiecznej Europy
Wieś i miasto w średniowieczu
Europa późnego średniowiecza
Polskie wzorce obywatela
Elementy feudalizmu
Łamanie praw człowieka
Narodziny Polski Ludowej
Kościół w średniowieczu
Zakazy i ograniczenia
Eurpoa staje się rzymska
Wielkie odkrycia geograficzne
wybory korespondencyjne
Początki gospodarki światowej
Wojna totalna
Mongołowie
Mongołowie

Mar 31

Feudalizm w średniowieczu1
Kultura starożytnej Grecji
II wojna światowa
I wojna światowa
wyprawy krzyżowe