Public Canvases

חורב 1
חורב 1

2 days ago

ישיבת נעם 1
סיכום-תבל תשעט
פלאי תבל-תשעט
שאלות על ירושלים-תשעט
ירושלים-תשעט
אוצר מילים לכתיבת המלצה
איזה פרסי נובל אתם מכירים ?
תבל2-תשעח
תבל2-תשעח

Jul 15 2018

סיכום-תבל1 תשעח
פלאי תבל11
פלאי תבל11

Jul 9 2018

תבל1-תשעח
תבל1-תשעח

Jul 8 2018

זה"ב-תשע"ח
זה"ב-תשע"ח

May 23 2018

הקדמה-תקשורת י
השתלמות מורי הרטמן-תשעח
תסיסה
תסיסה

Nov 6 2017

אילו תכונות היו להלל הזקן ?
לאורם נלך-סיכום-תשעז2
סיכום-תבל-תשעז2
סיכום ירושלים-תשעז2
אילו תכונות היו להלל הזקן ?תשעז2
פלאי תבל-תשעז2
מקומות בירושלים-תשעז2
מה למדתי בקייטנה-פלאי תבל1
מה למדתי בקייטנה ? ירושלים
שאלות על אתרים
פלאי תבל-תשעז1
מקומות בירושלים-תשעז
התארגנות לטיול
אני אוהב לטייל ב
מאפיינים שונים של אתרי ירושלים
מקומות בירושלים
בדיקה
בדיקה

Oct 28 2014

סיכום תבל2-תשעח
פלאי תבל-תשעט-סיכום
כללי גלישה בטוחה
ירושלים-תשעט-סיכום
מה למדתי בקייטנה?לאורם נלך-תשעז1