Public Canvases

תרגיל חירום א תשפ
תרגיל חירום ב תשפ
שבוע השפה העברית
ימי השבוע תשף
חודש אדר
חודש אדר

Dec 1 2019

תרגיל חירום ג תשפ
חנוכה חג האור
חנוכה ג
חנוכה ג

Nov 28 2019

בעלי חיים ג
בעלי חיים ג

Nov 28 2019

תחביבים
תחביבים

Nov 27 2019

בעלי חיים תשפ
חורף א
חורף א

Nov 24 2019

 כיתה ג -סתיו  תשעז
סתיו תשפ
סתיו תשפ

Nov 11 2019

שמחה ב
שמחה ב

Nov 5 2019

הוראות חד משמעיות תשף
סוף שנה
סוף שנה

Jun 30 2019

למידה מרחוק ב
התחלה חדשה
התחלה חדשה

Jun 3 2019

למידה מרחוק ג
למידה מרחוק א
שמחה ג
שמחה ג

Mar 10 2019

תרגיל כיתה א
מוכנות תשעט
מוכנות תשעט

Feb 21 2019

חוויות מחנוכה
ברכות למורה כיתה ב
תרגיל כיתה ג
תרגיל כיתה ב
ברכות למורה כיתה א
חוויות מחופשת הפסח כיתה ב
חנוכה
חנוכה

Dec 10 2018

חנוכה א
חנוכה א

Nov 25 2018

אלגוריתם תשעט
ברכות לילדי העולה לכיתה א
ברכות לשנה החדשה לומדים ביחד
יום המשפחה תשעח
תרגיל חודש אדר
תרגיל למידה מרחוק א
ימי השבוע
ימי השבוע

Jan 31 2018

תרגיל למידה מרחוק שני
פירות וירקות
מוכנות כיתה א תשע"ח
גשם גשם בוא
הוראות חד משמעיות
יום המשפחה
חוויות מחופשת הפסח כיתה ג
תרגיל למידה מרחוק
ברכות למדינה שלי
 בעלי חיים כיתה ב תשעז
תרגיל מקוון הכנה
תרגיל למידה בחירום כיתה ב
ברכות ליום המשפחה כיתה א תשע"ו
ברכות למדינת ישראל כיתה א
הציפיות שלי מכיתה א
כל אחד הוא מיוחד תשעז
חורף
חורף

Jan 11 2017

סתיו
סתיו

Jan 9 2017

מאחלים שנה טובה
לומדים על הישוב
ברכות לשנה החדשה כיתה ד
סרטון החמור
סרטון החמור

Jun 15 2016

רוזלינדה
רוזלינדה

May 27 2016

בעלי חיים
בעלי חיים

Feb 2 2016

 תרגיל מקדים- כיתה א
שואלים שאלות בנושא תמונות לוויין
  חיים נחמן ביאליק תשעו
  ביחד טווים ברשת מעשים טובים-ג
תרגיל מקדים- כיתה ב
כללים לגלישה בטוחה
חיים נחמן ביאליק
חופשת הקיץ
קבלת מסרים מהסביבה
חוש השמיעה
משוב על תהליך הלמידה השיתופית
שמות רבים לירושלים
ברכות ליום המשפחה
ברכות לאמא לרגל יום המשפחה
כל אחד הוא מיוחד
תרגילי קואורדינציה
כיתה א
כיתה א

May 21 2014

טווים מעשים טובים -ב
יום המשפחה -כיתה ב'
לימור
לימור

Jan 15 2014

הדרכה
הדרכה

Oct 24 2013

ניהול קונפליקטים
כושר גופני
אביב הגיע פסח בא
לקחתי אחריות ומנעתי אלימות