Public Canvases

Зелена градња 4/4
4/4 енергетска ефикасност
4/4 хуманије становање
4/4 оптимизација транспорта
Lokalna poljoprivreda 2/1
optimizacija transporta 4/2
Fair trade 2-1
Fair trade 2-1

2 weeks ago

Проблем буке 4/4
4/7 закони и стандарди
IV 1 zelena hemija
IV 1 zelena hemija

Dec 27 2022

4/4 Закони и стандарди
4/6 супституција сировина
4/5 Супституција сировина
4/4 Супституција сировина
4/3 закони и стандарди
4/3 различите технологије
4/3 супституција сировина
4/7 зелена хемија
4/4 зелена хемија
4/5 Закони и стандарди
4/4 Различите технологије
4/8 Зелена хемија
4/8 закони и стандарди
4/8 разчичите технологије
 IV 8 супституција сировина
4/7суспституција сировина
4/6 zelena hemija
4/6 zelena hemija

Dec 13 2022

4/6 различите технологије
4/7 различите технологије
4/5 зелена хемија
4/5 Различите технологије
IV 1 supstitucija sirovina
4/3 зелена хемија
4/1 zakoni i standardi
4/6 закони и стандарди
IV 1 razlicite tehnologije
IV 2 zelena hemija
IV 2 zelena hemija

Dec 10 2022

4/2 закони и стандарди
4/2супституција сировина
4/2различите технологије
4/5
4/5

Nov 1 2022

Закони и стандарди
Štednja energije
Štednja energije

Apr 7 2022

Oчување климе
4/2 зелена градња
4/2Енергетска ефикасност
Локална пољопривреда 2/2
проблем буке 4/2
Проблем буке 4/8
4/2 хуманије становање
Зелена градња 4/8
Оптимизација транспорта 4/8
Хуманије становање 4/8