Public Canvases

Конструкције, али електронски!
Ирационалне
О пропорционалности  (2)
Рачун поделе
О пропорционалности
Еуклидов алгоритам
Примери рачуна мешања
Додатна настава Iсм
График функције- задаци
Вектори, примери за вежбу! (2)
Примене особина логаритма
Други писани задатак
Стереометријски задаци
Рачун мешања
Четвороугао-задаци
Matemat video minijature
Дужина лука криве
Конвергентни геометријски ред
II7 Додатна дописно
Четвороугао-задаци (2)
Четвороугао-самостално
Iсм Браво, Ксенџи!
Апсолутне вредности у задацима
Реални бројеви, низови, сист (2)
Инваријанте
График квадратне функције (2)
Договори
Договори

Oct 8 2021

Логаритамске...
Једначине сведене на квадратне
Граничне вредности
"Rekreativne pitalice"- utisci
II7 Utisci o času
II7 Utisci o času

Aug 23 2020

Тригонометрија
Students to students
Students to students  (2)
VIIсм - додатна
Додатна настава 21-12-2019
График квадратне функције
Дискриминанта кв.ј.
VIIсм Додатна настава 27-10-2019
PI Matematički izazov (2)
PI (2)
PI (2)

Mar 26 2019

PI Matematički izazov
PI
PI

Mar 25 2019

Стереометријски предлог
Лопта и делови лопте
Вектори
Вектори

Dec 27 2018

XII2018-Геометрија
Крамерово правило
XII2018-Апсолутне вредности
Углови на трансверзали
Векторски производ вектора
Припрема писаног задатка
Логаритам броја
Њутн-Лајбницова формула
Особине логаритама
Експоненцијалне
Додатна у IIIсм
Комплексни бројеви припрема
Неједнакости
Задаци теорије бројева
Основни појмови у геометрији
Рационални алгебарски изрази
Осна симетрија
Централна симетрија
Ротација
Ротација

Mar 29 2017

Вектори, примери за вежбу!
Реални бројеви, низови, системи
Parabole u trig.nej.
Ред ЈМ
Дужина лука криве-Ана
Infinity
Parabole u trig.nejednačinama
Парадокси