Public Canvases

О пропорционалности  (2)
Ирационалне
"Rekreativne pitalice"- utisci
Данини задачићи
II7 Utisci o času (2)
Сашкин испит Методика
II7 Utisci o času
II7 Utisci o času

Aug 23 2020

График квадратне функције (2)
Тригонометрија
Мој предлог за решење C-19
О пропорционалности
Students to students
Students to students  (3)
Students to students  (2)
VIIсм - додатна
Iсм Додатна дописно
II7 Додатна дописно
II7- Додатна 1
II7- Додатна 1

Dec 26 2019

Додатна настава 21-12-2019
Додатна настава Iсм
График квадратне функције
Дискриминанта кв.ј.
VIIсм Додатна настава 27-10-2019
Желим да кажем и ово!
Квадратни трином
Трећи писмени задатак
PI Matematički izazov (2)
PI (2)
PI (2)

Mar 26 2019

PI Matematički izazov
PI
PI

Mar 25 2019

Контролна-IIIси-март 2019
Желим да кажем!
Стереометријски предлог
Стереометријски задаци
Лопта и делови лопте
Вектори
Вектори

Dec 27 2018

Крамерово правило, од ученика
XII2018-Геометрија
Рачун мешања
XII2018-Пропорционалност
Крамерово правило
Предлог задатка
XII2018-Рачун мешања
Углови на трансверзали
Векторски производ вектора
Додатна настава у IVсм
Припрема писаног задатка
Додатна у IIIси
Договорна табла
Припреме обука
Логаритамске...
Стандарди и оцењивање
Логаритам броја
Н-ИНТ-ТРИГОНОМЕТРИЈСКА-Ф
Њутн-Лајбницова формула
Н-ИНТ-ИРАЦИОНАЛНА-Ф
Површине фигура у равни
Особине логаритама
Системи једначина
Експоненцијалне
Други писани задатак
Додатна у IIси 04-01
Додатна у IIIсм
Комплексни бројеви припрема
Једначине сведене на квадратне
Вијетове формуле
Неједнакости
Задаци теорије бројева
Основни појмови у геометрији
Додатна у IVсм
Додатна настава у IIси
Утисци са контролне вежбе
Рационални алгебарски изрази
Наша табла за коментаре
Додатна IIсм 04.02.2017.
Осна симетрија
Централна симетрија
Ротација
Ротација

Mar 29 2017

Четвороугао-задаци
Конструкције, али електронски!
Вектори, примери за вежбу!
Граничне вредности
Након другог писаног задатка
Реални бројеви, низови, системи
График функције- задаци
Еуклидов алгоритам
Рачун поделе
Апсолутне вредности у задацима
Екскурзија нашег IIIсм-2016
Матема кухињски подухват
Припрема за час у IV8
Доминација на регионалном
IV раз.прир.мат.додатна
Parabole u trig.nej.
Parabole u trig.nejednačinama